MMZ Mechanical Consulting Engineers (Pty) Ltd

Inkampane uMMZ Mechanical Consulting Engineers (Pty) Ltd yasungulwa amadoda amathathu ngonyaka ka2011 (The founders (3) of MMZ Mechanical Consulting Engineers (Pty) Ltd established this company in 2011)

Ngesikhathi sokubunjwa kukaMMZ, iphupho elikhulu kwakuyikho ukuthi ihwebe futhi ihwebisane nezimboni ezinemikhiqizo edinga ubuchwepheshe bobunjiniyela (at the time of establishing uMMZ, the dream was that of trading in sectors and industries whose processes need the services and the technical support of mechanical and electrical engineers)

Kuthe ngawo lonyaka ka2011 yaqala ukuhweba endaweni yaKwaZulu kodwa ingaphansi kwegama lenkampane yomunye wozakwethu ngoba kunzima ukuthi ihwebe ngegama layo, kwazise inkampane esandu kusungulwa isuke ingenawo umlando wokusebenza (owing to MMZ being a start-up in 2011, when we opened doors for business in KwaZulu, we were forced to trade under one of the founder’s company because it was difficult for the market to trust a start-up to work on their valuable assets)

Kuthe ngonyaka ka2015 uMMZ Engineers wabuyela ekuhwebeni ngegama lakhe kuze kube namhlanje (since 2015 we have been trading as MMZ Engineers because we had enough capacity to deal directly with our target market)

Ake sibheke-ke ikhasi lemisebenzi ukuze sibone lapho sihwebela khona (turn to the services page to see our target sectors and industries)